Název zakázky:

Rekonstrukce komunikací v Černošicích - IV. etapaPopis zakázky:

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rekonstrukci celkem 8 místních komunikací v Černošicích. Jsou to ulice: Boženy Němcové, Chebská, Jiráskova, Plzeňská, Majakovského, Smetanova, Libušina, Havlíčkova. Dále je součástí veřejné zakázky také výměna vodovodu v ul. Libušina výstavba chodníku podél ulice Zdeňka Lhoty v úseku mezi ulicemi Říční a Jasmínová. Každá komunikace je samostatným stavebním objektem.


Datum vypsání zakázky: 19.1.2016
Příjem nabídek: 16.2.2016 do: 11:00
Datum a čas prohlídky: 4.2.2016 10:00Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 13 600 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 14 010 832,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 11 579 200,00 Kč
Vítězný uchazeč: EKOSTAVBY Louny, s.r.o.
Václava Majera 573
44001  Louny
IČ: 10442481

Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ podlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce

Odkaz na smlouvu: Smlouva

Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Zadávací dokumentace
- Smlouva o dílo
- Božena Němcová.zip
- Havlíčkova.zip
- Chebská.zip
- JIRASKOVA.zip
- Libušina vodovod.zip
- Libušina.zip
- Majakovského.zip
- PLZENSKA.zip
- Smetanova.zip
- Zdeňka Lhoty.zip
- Výkaz výměr
Dodatečné informace- Dod.info č.1-rek.kom v Černošicích-IV. etapa.pdf (22.1.2016)
- Dod.info č.2-rek.kom v Černošicích-IV. etapa.pdf (27.1.2016)
- Dod.info č.3-rek.kom v Černošicích-IV. etapa.pdf (5.2.2016)
- Dod.info č.4-rek.kom v Černošicích-IV. etapa.pdf (12.2.2016)
Výsledek veřejné zakázky- výběr.pdf