Název zakázky:

Stavební úpravy a přístavba budovy č.p 259 Černošice - etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areáluPopis zakázky:

Veřejná zakázka vypsaná ve zjednodušeném podlimitním režimu v elektronickém nástroji, podrobnosti na adrese https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/P18V10000718


Datum vypsání zakázky: 26.9.2018
Příjem nabídek: 24.10.2018 do: 12:00
Datum a čas prohlídky: 2.10.2018 08:00Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 40 182 097,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 59 265 722,28 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 48 979 935,77 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ podlimitní

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky