Název zakázky:

Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizacíPopis zakázky:

pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací na pojistné období 2 let
Veřejná zakázka vypsaná ve zjednodušeném podlimitním režimu v elektronickém nástroji, podrobnosti na adrese https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/P18V10000807


Datum vypsání zakázky: 10.10.2018
Příjem nabídek: 25.10.2018 do: 15:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 3 000 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 1 125 400,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 1 125 400,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ podlimitní

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na služby


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky
- Příloha ozn.o výběru