Název zakázky:

Výstavba nového chodníku podél II/115 ve Vrážské ulici (v úseku mezi ulicí Karlická k vile SakraboniePopis zakázky:

Předmětem díla je stavba nového chodníku v souladu s PD zpracovanou společností PPUPm, a to především:
- zemní a výkopové práce pro konstrukční vrstvy nového chodníku;
- osazení obrubníků;
- pokládka betonové dlažby nového chodníku;
- rekonstrukce tří vjezdů k soukromým pozemkům;
- zřízení přechodu pro chodce na místní komunikaci Karlická.


Datum vypsání zakázky: 22.10.2018
Příjem nabídek: 5.11.2018 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 900 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 1 045 751,28 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 864 257,26 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. zadávací dokumentace
- Příloha č.1_PD
- Příloha č.2 k ZD_návrh SoD
- Příloha č.3 k ZD_výkaz výměr
- Příloha č.4 k ZD_čestné prohlášení
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky