Název zakázky:

Rozšíření elektro rozvodů u atletického ováluPopis zakázky:

Výzva jedinému dodavateli k podání nabídky na veřejnou zakázku;předmětem veřejné zakázky je realizace nových elektrických rozvodů u atletického oválu, které budou sloužit pro napájení nových zařízení určených k plnohodnotnému využití areálu pro sportovní aktivity. Nové rozvody budou sloužit pro umístění výsledkové tabule, časomíry a pro instalaci kamerového systému. Součástí zakázky je i realizace podpěrných bodů pro kamery a zásuvek pro napojení přenosných reproduktorů nebo jiných zařízení umisťovaných do areálu při konání větších akcí.


Datum vypsání zakázky: 10.10.2018
Příjem nabídek: 19.10.2018 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 280 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 322 730,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 266 719,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výsledku VZ