Název zakázky:

Nová radnice – rekonstrukce č.p. 259 – dokončení hrubé stavbyPopis zakázky:

Výzva jedinému dodavateli k podání nabídky na veřejnou zakázku; předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby „Nová radnice – rekonstrukce č.p. 259 – dokončení hrubé stavby“ a provedení všech souvisejících prací a dodávek; jedná se dokončení hrubé stavby na části rekonstrukce – změny zdivo podkroví a změny 1.–3. NP.


Datum vypsání zakázky: 10.10.2018
Příjem nabídek: 18.10.2018 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 932 353,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 1 128 147,30 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 932 353,16 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výsledku VZ