Název zakázky:

Sportovní areál u ZŠ Černošice - plocha pro umístění kontejnerů a WC, osazení svahu mezi protihlukovou stěnou a soukromými pozemky skalníky a doplnění lajnováníPopis zakázky:

Výzva jedinému dodavateli k podání nabídky na VZMR při dodržení zásad dle ustanovení § 6 zákona o ZVZ. Předmětem VZ je provedení zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby u vstupu do sport. areálu od ulice K Lesíku; umístění 2 ks kontejnerů na odpad a 2 ks mobilních WC. Dále provedení zpevnění svahu mezi protihlukovou stěnou oválu a soukromými pozemky a osazení skalníky. Předmětem zakázky je rovněž doplnění lajnování atletické dráhy.


Datum vypsání zakázky: 24.10.2018
Příjem nabídek: 1.11.2018 do: 11:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 205 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 241 637,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 199 700,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výsledku VZ