Název zakázky:

Úpravy rozvodů veřejného osvětlení v ulici V DubiněPopis zakázky:

Výzva jedinému dodavateli k podání nabídky na veřejnou zakázku; předmětem jsou úpravy a vybudování nového zemního kabelového vedení v délce 64 m, které propojí VO v ul. V Dubině s rozvody v přilehlé oblasti. Uvedenou akci je potřeba realizovat co nejdříve, aby byla zachována funkčnost veřejného osvětlení.


Datum vypsání zakázky: 1.10.2018
Příjem nabídek: 5.10.2018 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 0,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 57 692,80 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 47 680,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o zadání VZ