Název zakázky:

Přeložka VO ve Vrážské ulici v úseku od Karlické k vile SakraboniePopis zakázky:

Výzva jedinému dodavateli k podání nabídky na veřejnou zakázku; předmětem je přeložka veřejného osvětlení v délce přes 200 m od ul. Karlické, která zahrnuje i dodávku a montáž 5 ks nových 8 m pozinkovaných bezpaticových stožárů a svítidel a přeložení dvou stávajících stožárů vč. kabelového vedení.


Datum vypsání zakázky: 22.10.2018
Příjem nabídek: 2.11.2018 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 0,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 152 661,22 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 126 166,30 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o zadání VZ