Název zakázky:

Rekonstrukce komunikace KollárovaPopis zakázky:

Rekonstrukce ulice Kollárova je navržena v délce 148 m, celková plocha opravované vozovky je 831 m2. Začátek staničení je umístěn v křižovatce s ulicí Husova. Konec rekonstrukce je navržen v průsečné křižovatce s ul. Smetanova, resp. vozovka z ulice Kollárova je vytažena až do ulice Smetanova.


Datum vypsání zakázky: 22.3.2019
Příjem nabídek: 10.4.2019 do: 08:30


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 1 239 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 1 427 018,84 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 1 179 354,41 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- výzva vč.zd
- Příloha č. 1 k ZD_Čestné prohlášení _ Kollárova.docx
- Příloha č.2_návrh SoD_rek.Kollárova.doc
- Příloha č.3 ZD_PD Kollárova.zip
- Přílohač č.4_rek. KollárovaVV.zip
- Příloha č.5 ZD_SP vč. prodloužení _Kollárova.pdf
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky