Název zakázky:

Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice školními pomůckamiPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání vybavení odborných učeben přírodopisu a fyziky/chemie školními pomůckami, včetně jejich montáže a zprovoznění dle přesné specifikace, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.


Datum vypsání zakázky: 22.3.2019
Příjem nabídek: 24.4.2019 do: 08:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 962 597,52 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 1 169 315,61 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 966 376,54 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- výzva vč. ZD, vybavení učeben ZŠ pomůckami .pdf
- Příloha č. 1 k ZD_Čestné prohlášení _ způsobilost - vybavení odborných učeben školními pomůckami.docx
- Příloha č.2 k ZD_Kupní smlouva_pomůcky ZŠ.doc
- Příloha č.3 k ZD_Specifikace pomůcek do ZŠ s výkazem výměr.xsx.xlsx
Dodatečné informace- Vysvětlení ZD č.1 .pdf (28.3.2019)
- příloha vysvětlení č. 1 - novýVV (28.3.2019)
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky