Název zakázky:

ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivitaPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice – rekonstrukce odborných učeben a konektivita“. dle PD s názvem Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice – bezbariérové řešení ( úpravy učeben a kabinetu, nové rozvody datové sítě - konektivita a instalace posuvné plošiny.VZMR bude vyhlášena nově.
Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky. Lhůta pro podání nabídek uplynula 24.4.2019 v 8:00.


Datum vypsání zakázky: 22.3.2019
Příjem nabídek: 24.4.2019 do: 08:00
Datum a čas prohlídky: 2.4.2019 10:00Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 4 779 972,73 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD ZŠ Černošice stavební úpravy a konektivita .pdf
- Příloha č. 1 k ZD_Čestné prohlášení _ způsobilost - ZŠstaveb.úpravy a konektivita.docx
- Příloha č.2 k ZD_návrh SoD_ZŠ staveb.práce a konektivita.doc
- Příl.3 k ZD-PD_staveb.úpravy v ZŠ_bezbariérovost.zip
- Příl.4 kZD_soupis staveb.prací s VV_ZŠ bezbar.zip
- Příloha 5. k ZD, SP včetně změn_ ZŠ staveb.úpravy a konektivita.pdf