Název zakázky:

Výměna poškozených dřevěných obložkových zárubní a oprava PO dveří v ZŠ Černošice - MokropsyPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výměna poškozených dřevěných obložkových zárubní, a oprava PO dveří v objektu B“ ZŠ Černošice – Mokropsy.Stavební práce budou prováděny v rozsahu uvedeném v technické specifikaci a VV
( příloha č.3, příloha č. 4 této ZD ).


Datum vypsání zakázky: 5.4.2019
Příjem nabídek: 23.4.2019 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 480 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 618 448,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 511 114,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva včetně ZD
- Př.č.1.Čestné prohlášení
- Př.č 2. návrh SoD
- Př. č 3. Technická specifikace
- Př. č 4, Výkaz výměr
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru dodavatele .pdf