Název zakázky:

Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikouPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání vybavení učeben v přístavbě ZŠ v Černošicích počítačovou technikou, včetně jejich montáže a zprovoznění.


Datum vypsání zakázky: 5.4.2019
Příjem nabídek: 25.4.2019 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 325 252,00 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva k ZD
- Pří.č.1 Čestné prohlášení
- Pří.č.2 k ZD Návrh kupní smlouvy
- Pří.č. 3 k ZD Projektová dokumentace
- Pří.č.4 k ZD Výkaz výměr
Výsledek veřejné zakázky- SCAN zrušení VZ - vybavení počítačovou technikou.pdf