Název zakázky:

Zatrubnění stávajícího příkopu od vjezdu do viladomů podél ulice Vrážská k ulici Marie Fischerové KvěchovéPopis zakázky:

v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/115 nutné zatrubnění stávajícího příkopu v délce 60 m podél ulice Vrážská


Datum vypsání zakázky: 15.10.2018
Příjem nabídek: 19.11.2018 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 0,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 80 867,90 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 66 832,80 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výsledku VŘ