Název zakázky:

Osázení svahů u základní školy ČernošicePopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je osázení svahů u Základní školy Černošice. Cílem zahradnické úpravy je dosadbou vhodné druhové skladby ozelenit prostor před vchody do budov. Očekává se zpevnění svahů, zlepšení vsakování vody, která stéká ze svahů a odplavuje zeminu. Řešení musí být jednoduché, odolné vůči poškození, vyžadující minimální údržbu (nenáročné na zálivku apod.).


Datum vypsání zakázky: 23.4.2019
Příjem nabídek: 3.5.2019 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 119 009,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 142 364,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 117 656,00 Kč
Vítězný uchazeč: STROMMY COMPANY, s.r.o.
79331  Andělská hora 143
IČ: 1919652

Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na služby


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva včetně zadávací dokumentace
- Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3 - Technická specifikace
- Příloha č. 4 - Nabídkový rozpočet
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výsledku VZ