Název zakázky:

Revize plynových zařízení a spalinových cestPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s provedením všech stupňů revizí plynových kotlů, plynových zařízení, tlakových nádob, NTL plynovodu pro připojení plynových topidel na zemní plyn dle platné legislativy, dále pak každoroční prohlídka plynových zařízení a každoroční revize spalinových cest ve všech objektech, které jsou předmětem veřejné zakázky i u budov vytápěných kotli na tuhá paliva. Při provádění každoroční prohlídky bude provedeno vyčištění plynových zařízení.


Datum vypsání zakázky: 25.4.2019
Příjem nabídek: 13.5.2019 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 180 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 184 888,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 152 800,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na služby


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva včetně ZD
- Příloha č.1 k ZD - kontakty
- Příloha č.2 k ZD - Čestné prohlášení
- Příloha č.3 k ZD - Návrh smlouvy
- Příloha č.4 k ZD - rozpis cen
- Příloha č. 5 k ZD - poslední revizní zprávy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru