Název zakázky:

Nákup síranu železitého PIC 113 do ČOVPopis zakázky:

Výzva jedinému dodavateli k podání cenové nabídky. Předmětem VZ je nákup 10 t síranu železitého do ČOV


Datum vypsání zakázky: 8.4.2019
Příjem nabídek: 18.4.2019 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 0,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 69 575,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 57 500,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výsledku ZD