Název zakázky:

Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami - II. výzvaPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ v Černošicích školními pomůckami, včetně jejich montáže a zprovoznění.


Datum vypsání zakázky: 29.4.2019
Příjem nabídek: 15.5.2019 do: 08:15


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 238 128,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Pří.č.1 k ZD_Čestné prohlášení
- Příl.č.2 k ZD_Návrh kupní smlouvy
- Příl.č.3 k ZD_PD
- Příl.č.4 k ZD_Výkaz výměr