Název zakázky:

Staveb. úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita II. výzvaPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice – rekonstrukce odborných učeben a konektivita“. dle PD s názvem Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice – bezbariérové řešení ( úpravy učeben a kabinetu, nové rozvody datové sítě - konektivita a instalace posuvné plošiny.


Datum vypsání zakázky: 29.4.2019
Příjem nabídek: 15.5.2019 do: 08:30


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 4 779 972,73 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příloha č.1 Čestné prohlášení o základní způsobilosti
- Příloha č.2, Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č.3 projektová dokumentace
- Příloha č.4 Soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č.5 Stavební povolení