Název zakázky:

Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikouPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání vybavení učeben v přístavbě ZŠ v Černošicích počítačovou technikou, včetně jejich montáže a zprovoznění.


Datum vypsání zakázky: 30.4.2019
Příjem nabídek: 13.5.2019 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 325 252,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 278 331,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 230 026,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příloha č. 1 k ZD čestné prohlášení
- Příloha č.2 k ZD Návrh kupní smlouvy
- Příloha č.3 k ZD, Kniha výrobků
- Příloha č. 4 kZD Výkaz výměr
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky