Název zakázky:

Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita III. výzvaPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice – rekonstrukce odborných učeben a konektivita“. dle PD s názvem Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice – bezbariérové řešení ( úpravy učeben a kabinetu, nové rozvody datové sítě - konektivita a instalace posuvné plošiny.


Datum vypsání zakázky: 21.5.2019
Příjem nabídek: 6.6.2019 do: 10:30
Datum a čas prohlídky: 28.5.2019 10:00Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 4 779 972,73 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 5 135 453,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 4 244 176,10 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příloha č1., čestné prohlášení o základní způsobilosti
- Příloha č.2, návrh smlouvy o dílo
- Příloha č.3, projektová dokumentace
- Příloha č.4. soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č.5 stavební povolení
Dodatečné informace- Vysvětlení č.1 kZD (22.5.2019)
- Příl.k vysv.1 k ZD_NOVÁ příl.č.3_projektová dokumentace (22.5.2019)
- Vysvětlení č.2 k ZD (31.5.2019)
- Příloha k vysv.2 k ZD-výkresů pohledů stěn učeben (31.5.2019)
Výsledek veřejné zakázky- Vysvětlení č.3 k ZD
- Oznámení o výběru dodavatele .pdf