Název zakázky:

Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami III. výzvaPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ v Černošicích školními pomůckami, včetně jejich montáže a zprovoznění.


Datum vypsání zakázky: 21.5.2019
Příjem nabídek: 6.6.2019 do: 11:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 238 128,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příloha č.1 Čestné prohlášení
- Příloha č.2 návrh kupní smlouvy
- Příloha č.3 projektová dokumentace
- Příloha č.4 výkaz výměr