Název zakázky:

Nákup originálních tonerů pro tiskárny KyoceraPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových originálních tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení Kyocera. Podání nabídky probíhá prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket:
https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/19V/00001724

Vyhrazená zakázka pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, alespoň 50% osob se zdravotním postižením.


Datum vypsání zakázky: 20.5.2019
Příjem nabídek: 4.6.2019 do: 15:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 337 100,00 Kč
Stav zakázky: Před podpisem smlouvy

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky