Název zakázky:

Nákup originálních tonerů pro tiskárny KyoceraPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových originálních tonerů do tiskáren a multifunkčních zařízení Kyocera. Podání nabídky probíhá prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket:
https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/19V/00001724

Vyhrazená zakázka pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, alespoň 50% osob se zdravotním postižením.


Datum vypsání zakázky: 20.5.2019
Příjem nabídek: 4.6.2019 do: 15:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 337 100,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 374 519,20 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 309 520,00 Kč
Vítězný uchazeč: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Lužická 101/7
77900  Olomouc
IČ: 61984680

Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru dodavatele