Název zakázky:

Mobilní klimatizacePopis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks mobilních klimatizací dle seznamu a specifikace v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.


Datum vypsání zakázky: 24.6.2019
Příjem nabídek: 4.7.2019 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 57 024,79 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- ZD_mobilni_klimatizace.pdf
- Příloha 1 ZD - Čestné prohlášení o základní kvalifikaci
- Příloha 2 ZD - Návrh kupní smlouvy
- Příloha 3 ZD - Technická specifikace