Název zakázky:

Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice – technický dozor stavebníkaPopis zakázky:

Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice“ (dále též jen „rekultivace“), včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené rekultivace a kontroly BOZP.


Datum vypsání zakázky: 7.5.2019
Příjem nabídek: 21.5.2019 do: 10:00
Datum a čas prohlídky: 14.5.2019 10:00Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 700 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 809 732,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 669 200,00 Kč
Vítězný uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Píšťovy 820
53701  Chrudim III.
IČ: 15053695

Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na služby


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- rozhodnuti_vyber_dodavatele_scan.pdf