Název zakázky:

Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ v Černošicích školními pomůckami - IV. výzvaPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ v Černošicích školními pomůckami


Datum vypsání zakázky: 26.6.2019
Příjem nabídek: 16.7.2019 do: 08:30


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 238 128,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příloha č.1k ZD-Čestné prohlášení
- Příloha č.2 k ZD_návrh kupní smlouvy
- Příloha č.3 ZD_PD
- Příloha č.4 k ZD_výkaz výměr