Název zakázky:

Mobilní klimatizacePopis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 13 kusů mobilních klimatizací dle seznamu a specifikace v Příloze č. 3.


Datum vypsání zakázky: 9.7.2019
Příjem nabídek: 19.7.2019 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 145 042,00 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Příloha 1 ZD - Čestné prohlášení o základní kvalifikaci
- Příloha 2 ZD - Návrh kupní smlouvy
- Příloha 3 ZD - Technická specifikace
- Výzva včetně zadávací dokumentace