Název zakázky:

Bezpečné chodníky – chodník v ulici Říční v ČernošicíchPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby „Bezpečné chodníky – chodník v ulici Říční v Černošicích“ včetně všech souvisejících prací a dodávek k zajištění úspěšného předání stavby zhotoviteli. Jedná se o výstavbu nového chodníku v ul. Říční v úseku od ulice Zdeňka Lhoty k ulici Topolská vč. realizace nového veřejného osvětlení (úsek A) a výstavbu nového chodníku v ul. Říční v úseku mezi ul. Dr. Janského a tratí SŽDC Praha - Beroun (úsek B)Datum vypsání zakázky: 4.5.2020
Příjem nabídek: 20.5.2020 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 809 817,00 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příl.č.1 k ZD_čestné prohlášení
- Příl.č.2 k ZD_návrh smlouvy o dílo
- Příl.č.3 k ZD_PD pro úsek A
- Příl.č.4 k ZD_PD pro úsek B
- Příl.č.5 k ZD_VV pro úsek A
- Příl.č.6 k ZD_VV pro úsek B