Název zakázky:

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice, ČernošicePopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch před hasičskou zbrojnicí v ulici Srbská parcel. č. 5724 a zajištění jejího odvodnění v rozsahu dle PD zpracované spol. EKIS, s.r.o. včetně všech souvisejících prací a dodávek k zajištění úspěšného předání stavby zhotoviteli


Datum vypsání zakázky: 4.5.2020
Příjem nabídek: 20.5.2020 do: 11:00
Datum a čas prohlídky: 7.5.2020 10:00Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 1 905 204,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 1 399 970,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 1 157 000,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příl.č.1 k ZD_čestné prohlášení
- Příl.č.2 k ZD_návrh smlouvy o dílo
- Příl.č.3 k ZD_projektová dokumentace
- Příl.č.4 k ZD_výkaz výměr
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky