Název zakázky:

Rekonstrukce a modernizace učebny IT v ZŠ ČernošicePopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby „Rekonstrukce a modernizace učebny IT v ZŠ Černošice“ vč. všech souvisejících prací a dodávek k zajištění úspěšného předání stavby zhotoviteli dle zpracované PD a VV pro stavební práce a elektroinstalace (konkrétně se jedná o část SO 01) Staveb. práce budou spočívat v úpravách stávající učebny informatiky = bourací práce, nové instalace (rozvody elektroinstalace, podlahová krytina, SDK akustické podhledy, výmalba, stěnové obklady, umyvadlo (úprava ZTI), vstupní dveře, elektricky ovládané okenní rolety apod)


Datum vypsání zakázky: 13.5.2020
Příjem nabídek: 3.6.2020 do: 09:00
Datum a čas prohlídky: 19.5.2020 10:00Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 418 328,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 501 416,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 414 393,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Pří.č.1 k ZD_čestné prohlášení
- Příl.č.2 k ZD_návrh SoD
- Příl.č.3 k ZD_projektová dokumentace
- Příl.č.4 k ZD_výkaz výměr
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky