Název zakázky:

Vybavení interiéru zrekonstruované učebny IT v ZŠ ČernošicePopis zakázky:

Předmětem plnění této VZ je dodávka vybavení interiéru do zrekonstruované učebny informatiky v budově ZŠ. Jedná se konkrétně o pořízení nábytku – školní lavice s poličkou na monitor a židle pro 27 žáků a katedry pro učitele, zařizovacích předmětů a interaktivního 3 LCD projektoru s ramenem a magnetickou tabulí připojeného k PC síti školy.


Datum vypsání zakázky: 26.5.2020
Příjem nabídek: 8.6.2020 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 264 189,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 305 668,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 252 618,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příl.č.1 k ZD_Čestné prohlášení
- Příl.č.2 k ZD_návrh Kupní smlouvy
- Příl.č.3 k ZD_Projektová dokumentace
- Přílč.4 k ZD_výkaz výměr
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky