Název zakázky:

Rekonstrukce ulice Zdeňka Škvora ČernošicePopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby „Rekonstrukce ulice Zdeňka Škvora Černošice“ včetně všech souvisejících prací a dodávek k zajištění úspěšného předání stavby zhotoviteli a pro kolaudaci stavby na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.


Datum vypsání zakázky: 26.5.2020
Příjem nabídek: 17.6.2020 do: 08:30


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 2 300 000,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 2 566 262,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 2 120 878,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příl.č.1 k ZD_Čestné prohlášení
- Příl.č.2 k ZD_návrh SoD
- Příl.č.3 k ZD_projektová dokumentace
- Příl.č.4 k ZD_soupis staveb.prací s VV
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky