Název zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice II.Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MěÚ Černošice ve vazbě na aktivity projektu Otevřené město Černošice.

-- UPOZORŇUJEME DODAVATELE, ŽE NABÍDKY MUSÍ BÝT NAHRÁNY K ODPOVÍDAJÍCÍM DÍLČÍM ČÁSTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY --

Elektronický příjem nabídek. Veškeré podrobnosti na adrese:
https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000312


Datum vypsání zakázky: 29.5.2020
Příjem nabídek: 8.6.2020 do: 09:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 255 990,00 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na služby