Název zakázky:

Nákup nových originálních toneru pro tiskárny KyoceraPopis zakázky:

Predmetem verejné zakázky je nákup nových originálních toneru do tiskáren a multifunkcních zarízení Kyocera. Vyhrazená zakázka pro
dodavatele zamestnávající na chránených pracovních místech podle zákona c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti, alespon 50 % osob se
zdravotním postižením.
Příjem nabídek: prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket (www.tendermarket.cz.) Zde naleznete i zadávací dokumentaci.


Datum vypsání zakázky: 1.6.2020
Příjem nabídek: 17.6.2020 do: 13:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 254 800,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 282 832,66 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 233 746,00 Kč
Vítězný uchazeč: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Lužická 101/7
77900  Olomouc
IČ: 61984680

Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru dodavatele