Název zakázky:

Rekonstrukce komunikací v Černošicích – ulice Karlická a Pražská 1Popis zakázky:

Předmětem VZ je generální dodávka stavby uvedené stavby vč. všech souvisejících prací a dodávek k zajištění úspěšného předání stavby. Stavební úpravy ulice Karlická v délce cca 195 m spočívají ve vymezení dopravního prostoru, který bude tvořit vozovka o šíři 5,5 m a bude provedena z asfaltového betonu. Konstrukce zvýšených ploch v křižovatkách, parkovací stání a chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. Vjezdy na jednotlivé parcely budou provedeny z kamenné dlažby 8/10.
Stavební úpravy ulice Pražská 1 v délce cca 133 m spočívají ve vymezení dopravního prostoru, který bude tvořit vozovka o šíři 3,25 m a bude provedena z asfaltového betonu. Parkovací stání a chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. Vjezdy na jednotlivé parcely budou provedeny z kamenné dlažby 8/10.


Datum vypsání zakázky: 11.6.2020
Příjem nabídek: 2.7.2020 do: 08:30


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 5 900 000,00 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva vč. ZD
- Příl.č.1 k ZD_čestné prohlášení
- Příl.č.2 k ZD_návrh SoD
- Příl.č.3 k ZD_PD
- Příl.č.4 k ZD_soupis prací s VV
Dodatečné informace- Vysvětlení k ZD č.1 (25.6.2020)
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o zrušení VZ