Název zakázky:

Velkoobjemové kontejneryPopis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks velkoobjemového kontejneru s výškou háku 1000 mm včetně dodání na místo plnění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.


Datum vypsání zakázky: 13.7.2020
Příjem nabídek: 23.7.2020 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 66 000,00 Kč
Stav zakázky: Zrušená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Řízení podle vnitřní směrnice zadavatele u VZ malého rozsahu

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na dodávky


Přílohy
Vyhlášení veřejné zakázky- Výzva včetně zadávací dokumentace
- Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení - Základní způsobilost
- Příloha č. 3 ZD - Návrh kupní smlouvy