Název zakázky:

Zpracování plánu ÚSES pro ORP ČernošicePopis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování plánu místního územního systému ekologické stability krajiny (dále jen „místní ÚSES“) pro ORP Černošice mimo území CHKO Český kras.

Elektronický příjem nabídek. Veškeré podrobnosti na adrese: https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000159


Datum vypsání zakázky: 25.3.2021
Příjem nabídek: 16.4.2021 do: 10:00


Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 2 231 033,39 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 1 752 080,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 1 448 000,00 Kč
Vítězný uchazeč: Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.
Na Máchovně 1610, Beroun-Město
26601  Beroun
IČ: 8438391

Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ podlimitní

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na služby


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru dodavatele