Název zakázky:

Splašková kanalizace a vodovod v lokalitě Habřiny a v ulici U Vodárny v ČernošicíchPopis zakázky:

Předmětem VZ je výstavba nové kanalizace a vodovodu pro stávající rekreační objekty a RD v lokalitě Habřiny a dále rekonstrukce a prodloužení stávajícího veřejného vodovodu a novostavba splaškové kanalizace v ulici U Vodárny.
Bližší informace a veškeré dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele
https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000186


Datum vypsání zakázky: 9.3.2022
Příjem nabídek: 29.3.2022 do: 09:00
Datum a čas prohlídky: 17.3.2022 09:00Předpokládáná hodnota zakázky (bez DPH): 10 493 091,00 Kč
Vysoutěžená cena (s DPH): 11 591 800,00 Kč
Vysoutěžená cena (bez DPH): 9 580 000,00 Kč
Stav zakázky: Ukončená

Druh veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty: VZ podlimitní

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky podle předmětu: VZ na stavební práce


Přílohy
Výsledek veřejné zakázky- Oznámení o výběru nejvh.nabídky