AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokládaná hodnotaVýběrová řízení ve fázi hodnocení předložených nabídek

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokládaná hodnota
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice se zaměřením na oběh písemností >>>28.11.2019
13.12.2019 do 09:00
525 000,00 Kč


Vyhodnocené nabídky před podpisem smlouvy

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokl. hodnota
Skutečná hodnota
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice20.9.2019
11.10.2019 do 09:00
945 800,00 Kč


Ukončená výběrová řízení

Název Stav Datum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokl. hodnota
Skutečná hodnota
Sportovní areál u ZŠ Černošice - plocha pro >>> Ukončená 24.10.2018
1.11.2018 do 11:00
205 000,00 Kč
199 700,00 Kč
Výstavba nového chodníku podél II/115 ve Vrá >>> Ukončená 22.10.2018
5.11.2018 do 10:00
900 000,00 Kč
864 257,26 Kč
Přeložka VO ve Vrážské ulici v úseku od Karl >>> Ukončená 22.10.2018
2.11.2018 do 10:00
0,00 Kč
126 166,30 Kč
Zatrubnění stávajícího příkopu od vjezdu do >>> Ukončená 15.10.2018
19.11.2018 do 10:00
0,00 Kč
66 832,80 Kč
Pojištění majetku města Černošice a jím zříz >>> Ukončená 10.10.2018
25.10.2018 do 15:00
3 000 000,00 Kč
1 125 400,00 Kč
Ulice Husova – oprava části komunikace Ukončená 10.10.2018
17.10.2018 do 11:30
300 000,00 Kč
287 017,29 Kč
Rozšíření elektro rozvodů u atletického ovál >>> Ukončená 10.10.2018
19.10.2018 do 09:00
280 000,00 Kč
266 719,00 Kč
Nová radnice – rekonstrukce č.p. 259 – dokon >>> Ukončená 10.10.2018
18.10.2018 do 09:00
932 353,00 Kč
932 353,16 Kč
Úpravy rozvodů veřejného osvětlení v ulici V >>> Ukončená 1.10.2018
5.10.2018 do 10:00
0,00 Kč
47 680,00 Kč
Stavební úpravy a přístavba budovy č.p 259 Č >>> Ukončená 26.9.2018
24.10.2018 do 12:00
40 182 097,00 Kč
48 979 935,77 Kč

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>

Celkový počet záznamů odpovídajících výběru je 385Databáze byla doplněna o zakázky od roku 2012 do konce roku 2015, kdy byly veřejné zakázky evidovány zde