AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokládaná hodnotaVýběrová řízení ve fázi hodnocení předložených nabídek

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokládaná hodnota


Ukončená výběrová řízení

Název Stav Datum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokl. hodnota
Skutečná hodnota
Sportovní areál u ZŠ Černošice - plocha pro >>> Ukončená 24.10.2018
1.11.2018 do 11:00
205 000,00 Kč
199 700,00 Kč
Výstavba nového chodníku podél II/115 ve Vrá >>> Ukončená 22.10.2018
5.11.2018 do 10:00
900 000,00 Kč
864 257,26 Kč
Přeložka VO ve Vrážské ulici v úseku od Karl >>> Ukončená 22.10.2018
2.11.2018 do 10:00
0,00 Kč
126 166,30 Kč
Zatrubnění stávajícího příkopu od vjezdu do >>> Ukončená 15.10.2018
19.11.2018 do 10:00
0,00 Kč
66 832,80 Kč
Pojištění majetku města Černošice a jím zříz >>> Ukončená 10.10.2018
25.10.2018 do 15:00
3 000 000,00 Kč
1 125 400,00 Kč
Ulice Husova – oprava části komunikace Ukončená 10.10.2018
17.10.2018 do 11:30
300 000,00 Kč
287 017,29 Kč
Rozšíření elektro rozvodů u atletického ovál >>> Ukončená 10.10.2018
19.10.2018 do 09:00
280 000,00 Kč
266 719,00 Kč
Nová radnice – rekonstrukce č.p. 259 – dokon >>> Ukončená 10.10.2018
18.10.2018 do 09:00
932 353,00 Kč
932 353,16 Kč
Úpravy rozvodů veřejného osvětlení v ulici V >>> Ukončená 1.10.2018
5.10.2018 do 10:00
0,00 Kč
47 680,00 Kč
Stavební úpravy a přístavba budovy č.p 259 Č >>> Ukončená 26.9.2018
24.10.2018 do 12:00
40 182 097,00 Kč
48 979 935,77 Kč

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>

Celkový počet záznamů odpovídajících výběru je 435Databáze byla doplněna o zakázky od roku 2012 do konce roku 2015, kdy byly veřejné zakázky evidovány zde