AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokládaná hodnotaVýběrová řízení ve fázi hodnocení předložených nabídek

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokládaná hodnota
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice se zaměřením na oběh písemností >>>28.11.2019
13.12.2019 do 09:00
525 000,00 Kč


Vyhodnocené nabídky před podpisem smlouvy

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokl. hodnota
Skutečná hodnota
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice20.9.2019
11.10.2019 do 09:00
945 800,00 Kč


Ukončená výběrová řízení

Název Stav Datum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokl. hodnota
Skutečná hodnota
Zákryt vnější jednotky chlazení na střeše ob >>> Ukončená 21.4.2019
25.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
97 912,00 Kč
Porucha čerpadla v ČOV-cenová nabídka na dod >>> Ukončená 15.4.2019
26.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
Nákup síranu železitého PIC 113 do ČOV Ukončená 8.4.2019
18.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
57 500,00 Kč
Výměna poškozených dřevěných obložkových zár >>> Ukončená 5.4.2019
23.4.2019 do 09:00
480 000,00 Kč
511 114,00 Kč
Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice >>> Zrušená 5.4.2019
6.5.2019 do 10:00
4 880 265,00 Kč
Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ >>> Ukončená 5.4.2019
25.4.2019 do 08:00
238 128,00 Kč
Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice poč >>> Zrušená 5.4.2019
25.4.2019 do 09:00
325 252,00 Kč
Uzavření Rámcové kupní smlouvy nákup kameniv >>> Ukončená 4.4.2019
14.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
150 000,00 Kč
Opatření pro zlepšení odvodu dešťových vod z >>> Ukončená 4.4.2019
11.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
1 229 928,00 Kč
Osvětlení nových přechodů pro chodce v Karlš >>> Ukončená 4.4.2019
24.4.2019 do 10:00
0,00 Kč

<< < 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>

Celkový počet záznamů odpovídajících výběru je 385Databáze byla doplněna o zakázky od roku 2012 do konce roku 2015, kdy byly veřejné zakázky evidovány zde