AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokládaná hodnotaVýběrová řízení ve fázi hodnocení předložených nabídek

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokládaná hodnota


Vyhodnocené nabídky před podpisem smlouvy

NázevDatum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokl. hodnota
Skutečná hodnota
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice20.9.2019
11.10.2019 do 09:00
945 800,00 Kč


Ukončená výběrová řízení

Název Stav Datum vyhlášení
Podání nabídek
Předpokl. hodnota
Skutečná hodnota
Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice poč >>> Zrušená 5.4.2019
25.4.2019 do 09:00
325 252,00 Kč
Uzavření Rámcové kupní smlouvy nákup kameniv >>> Ukončená 4.4.2019
14.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
150 000,00 Kč
Opatření pro zlepšení odvodu dešťových vod z >>> Ukončená 4.4.2019
11.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
1 229 928,00 Kč
Osvětlení nových přechodů pro chodce v Karlš >>> Ukončená 4.4.2019
24.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
Nákup síranu železitého do ČOV Ukončená 1.4.2019
12.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
Rekonstrukce hlavního elektrického a slabopr >>> Ukončená 29.3.2019
15.4.2019 do 10:00
0,00 Kč
Vybavení interiéru nové budovy radnice Černo >>> Ukončená 22.3.2019
24.4.2019 do 10:00
4 635 150,00 Kč
3 668 671,00 Kč
Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice nábyt >>> Ukončená 22.3.2019
24.4.2019 do 10:00
1 825 308,00 Kč
1 234 001,00 Kč
Rekonstrukce komunikace Kollárova Ukončená 22.3.2019
10.4.2019 do 08:30
1 239 000,00 Kč
1 179 354,41 Kč
Vybavení odborných učeben ZŠ Černošice školn >>> Ukončená 22.3.2019
24.4.2019 do 08:00
962 597,52 Kč
966 376,54 Kč

<< < 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>

Celkový počet záznamů odpovídajících výběru je 389Databáze byla doplněna o zakázky od roku 2012 do konce roku 2015, kdy byly veřejné zakázky evidovány zde